Absolvované kurzy s akreditací

Mgr. Blanka Sýkorová

 

Akreditované kurzy:

1996 – kurz Sekretářka, Rodinná škola MUDr. Švejcara v Plzni (540 h).

1997 – kurz Lektor Peer programu s orientací na problematiku návykových látek, Pedagogicko psychologická poradna v Plzni (50 h)

6/2007 – školení Zvládání problémových klientů, VCVSCR

11/2007 – školení Jak zvládnout klienta v duševní krizi, VCVSCR

2/2008 – vzdělávací program Diagnostika dítěte předškolního věku, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň

5/2008 – školení Základy sociální patologie – poruchy chování, poruchy osobnosti, VCVSCR

11/2008 – školení Případové konference v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, VCVSCR

12/2008 – seminář Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, Spirála

3/2009 – školení První pomoci, ČČK Dobříš

3/2009 – vzdělávací akce Hrajeme si s hlínou – Keramika, Elrond o. s. Příbram

7/2009 – NIDV – vzdělávací program Letní škola artefiletiky (30 h)

4/2010 – školení Zanedbávané dítě – Sociální patologie rodiny a její vliv na chování a jednání dítěte, VCVSCR

5/2010 – vzdělávací program Etika v sociálních službách, Naděje Praha

7/2010 – NIDV – vzdělávací program Letní škola artefiletiky (30 h)

9/2010 –  Malování pravou mozkovou hemisférou, Serafin (16 h)

10/2010 – školení Ochrana před domácím násilím, VCVSCR

5/2011 – školení Manipulace – jak jí konstruktivně čelit, VCVSCR

6/2011 – seminář Pomoc obětem domácího násilí (13 hodin), Persefona o. s.

3/2012 – kurz Výroba dekorací – Inspirace po celý rok, Hobby-Kohout, Plzeň

5/2012 – kurz Muzikoterapie – hudební ateliér, ACZ Praha

5/2012 – seminář Finanční prolbémy obětí domácího násilí žijících v azylových domech a jejich řešení, Rosa Praha

5/2012 – vzdělávací program Tvoříme s Ekoateliérem, Visk Příbram

5/2012 – Textilní tvorba – sítotisk, Hobby-Kohout, Plzeň

9/2012 – Systemická práce s dětmi a dospívajícími, Mgr. Petra Meisnerová V&T Institut HERMÉS Praha (16 h)

6/2013 – školení Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – psychosomatika, VCVSCR

9/2013 – školení Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocitem viny, VCVSCR

3/2014 – kurz Aktivizační techniky v sociálních službách, APSS, Mgr. Andrea Tajanovská

4/2014 – kurz Využití arteterapie v sociálních službách, Adpontes, Mgr. Veronika Lejcarová

4/2015 – vzdělávací program Tajemství barev, Asteria, PaedDr. Ivana Bečvářová

6/2015 – vzdělávací program První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby, Mavo s.r.o.

12/2015 – vzdělávací program Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu, MPSV

4/2016 – vzdělávací program Artefiletika I., Asteria, PaedDr. Ivana Bečvářová (20 h)

4/2016 – vzdělávací program Základy poskytování první pomoci pro pomáhající profese, Elrond, o. p. s., Mgr. Eva Burdová

11/2016 – školící akce Typologie a syndrom vyhoření u klientů a pracovníků v sociální sféře, IN s. r. o., Hana Černá

11/2016 – vzdělávací program Prevence výskytu štěnice domácí (cimex lectularius) v prostředí sociálních služeb, Diakonická akademie, Mgr. Lenka Vašutová

2/2017 – vzdělávací program Sebeobrana v souvislosti s výkonem sociální práce, MAVO, s.r.o., Mgr. Václav Matuška

9/2017 – seminář Jak pracovat s lidmi s duševním onemocněním, MPSV, Cesta k životu, Mgr. Dana Černostová

9/2017 – Podzimní škola sociální práce, EU OPZ, MPSV (40 h)

10/2017 – seminář Práce s agresí, MPSV, Cesta k životu, Mgr. Dana Černostová

10/2017 – IX. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, APSS ČR

2/2018 – vzdělávací program Procedurální standardy kvality sociálních služeb, Seduca s.r.o.

5/2018 – vzdělávací kurz Přístup zaměřený na člověka – úvod do problematiky, APSS ČR

5/2018 – vzdělávací kurz Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb, APSS ČR

5/2018 – Konference Armády spásy „O lidech bez domova“ (témata konference: Bezdomovectví v kontextu specifických služeb pro mladé lidi a Bezdomovectví v kontextu vývojové psychologie), Armáda spásy

6/2018 – vzdělávací program Time Management pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách, Diakonická akademie s. r. o., Mgr. Josef Tůša

6/2018 – seminář Zákon o sociálních službách, VCVSCR o. p. s., Mgr. Ilona Kolářová

2018 – vzdělávací program Rozšíření odborných kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce, PMS ČR (40 h)

9/18 – 2/2019 – vzdělávací program Manažer vybraných služeb sociální péče, Sociální akademie – vzdělávací středisko, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Andrea Holubková (80 h)

4/2019 – Konference pro služby sociální prevence aneb „když se chce, tak to jde“, APSS ČR

3/2019 – Kreslení mandal, Vzdělávací centrum ACZ, MgA. Veronika Šrejmová

9/2019 – vzdělávací program Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací, Diakonická akademie, Mgr. Lenka Vašutová

10/2019 – XI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, APSS ČR

12/2019 – odborná konference Řešení sociální situace osob s poruchou osobnosti, Magistrát hlavního města Prahy