Vzdělání

Mgr. Blanka Sýkorová

 

Vzdělání:

1993/1996 – Rodinná škola MUDr. Švejcara v Plzni, studijní obor Sociálně-právní, zakončeno maturitní zkouškou (z českého jazyka a literatury, z německého jazyka, ze zdravotní a rodinné výchovy, ze sociálně zdravotní péče)

1995 – Závěrečná zkouška na RŠ (ze základů společenských věd, z výživy a přípravy pokrmů a z odívání)

1996/1999 – Pedagogická fakulta na ZČU v Plzni, studijní obor Sociální práce, zakončeno SZZ, absolvování praxe v Domově důchodců v Plzni a v Romském Centru v Plzni, společenství Začít spolu

1998/2002 – Fakulta humanitních studií na ZČU, studijní obor Humanistika, zakončeno SZZ, obhajoba diplomové práce na téma Historie Romů

2007/2008 – Pedagogická fakulta na ZČU v Plzni, program celoživotního vzdělávání – Studium Arteterapie. (Specializace v oboru arteterapie pro oblast školství a sociální sféry.)

2015/2018 – Sociální práce, magisterský obor, VŠ sv. Alžběty, Bratislava, obhajoba diplomové práce na téma Vliv původní rodiny na klienty azylových domů

 

Praxe:

1998/1999 – Dobrovolná práce v Romském centru v Plzni, společenství Začít spolu

9 – 11/2008 – Dobrovolná práce na ergoterapii, Alka o. p. s., Příbram (150 h)

8/2009 – Výtvarný týden v Dětském studiu Kolotoč v rámci příměstského tábora (30 h)

10 – 12/2015 – Dobrovolník v Domově seniorů v Příbrami, CSZS Příbram

11/2015 – Odborná stáž v AD sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v Lochovicích (8 h)

7/2016 – Odborná praxe v AD sv. Ludmily v Mokrovratech, Farní Charita St. Knín (40 h)

3/2017 – Odborná stáž v AD sv. Ludmily v Mokrovratech, Farní Charita St. Knín (8 h)