Zaměstnání

Mgr. Blanka Sýkorová

 

Zaměstnání:

1997 – Redaktor a administrativní pracovník v týdeníku Fotbalpress – přepisování a doplňování textů, korektury

1997/1998 – Lektor Peer programu s orientací na problematiku návykových látek, Pedagogicko psychologická poradna v Plzni

8/2005 – 6/2007 – Ergoterapeut obyvatel Azylového domu města Příbram, příspěvková organizace města Příbram

7/2007 – 6/2008 – Odborný sociální pracovník v Azylovém domě Příbram, příspěvková organizace města Příbram

1/2009 – 6/2009 – Dětské studio Kolotoč – hlídání a péče o děti

7/2009 – 1/2010 – Volnočasové aktivity v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše, FCH Starý Knín

10/2009 – 6/2010 – Administrativní pracovník v Domově pro seniory (normování obědů), Pečovatelská služba Příbram, příspěvková organizace města Příbram

2/2009 – 8/2011 – Práce v Obecní knihovně v Obecnici – knihovník a lektor tvořivých kurzů

9/2009 – 5/2015 – Aktivizace klientů v Domově pro seniory, Pečovatelská služba Příbram, příspěvková organizace města Příbram

Od 9/2009 – Tvořivé kurzy na ŽL

1/2010 – 5/2015 – Odborný sociální pracovník v Azylovém domě Příbram, příspěvková organizace města Příbram

1/2013 –  1/2018 – Akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP

5/2015 – 12/2015 – Asistent denních a nočních služeb v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše, FCH Starý Knín

9/2016 – 11/2016 – Koordinátor volnočasových aktivit v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, CSZS Příbram

3/2019 – 8/2019 – Vedoucí v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, CSZS Příbram

5/2015 – 9/2020 – Vedoucí v Azylovém domě Příbram, CSZS Příbram

10/2020 – Vedoucí Sociální rehabilitace, SKP Plzeň