Impulz pro vytvoření první mandaly

Impulz pro vytvoření první mandaly

Prvním impulzem pro kreslení mandal byla taková drobnost, v rámci mé práce jsme nedostali peníze na nákup nového materiálu na tvoření. V poličce, kde normálně materiál bývá, jsem měla pouze pastelky, tužky a gumu. Ani kružítko tam nebylo. 

Pracovala jsem tenkrát v azylovém domě, na aktivizační činnosti mi chodily děti různého věku, nejmenší sotva uměly chodit, nejstarší byly již skoro dospělí samostatní lidé. Kromě dětí mi čas od času na aktivizace docházely i jejich maminky. 

Napadlo mě s dětmi využívat automatickou kresbu. Tou dobou jsem se automatickou  kresbou již delší dobu zabývala a děti moje obrázky, které jsem měla vystavené, sami od sebe obkreslovaly.

Postupně jsem je učila základy automatické kresby, úplně to nejjednodušší čmárání. Zjistila jsem, že toto čmárání po papíru děti uklidňuje. Jenomže děti počmáraly papír a dále již s ním nechtěly pracovat. Přemýšlela jsem, co s tím. Je fajn, že se děti vyblbnou na papíru, ale zase co s tolika počmáranými papíry? Zkoušela jsem děti motivovat, aby počmáraný papír dále zužitkovaly. Aby dále využily čmáranici k tomu, aby si v ní našly nějaký tvar, aby ji dále vybarvovaly. Bohužel dětská fantazie zde narážela na limity, kde děti nechtěly samy hledat různé tvary a vzory v čmáranici. 

Nicméně čmárání na papír se velice ujalo a nebyl den, aby děti nepřišly s tím, že chtějí jen tak čmárat. Začaly jsme tedy zkoušet měnit barvy a znovu a znovu se vracet do prvního obrázku. Za chvíli byly obrázky počmárané z obou stran a míchalo se v nich několik různých barev.

Postupně děti přeci jenom začaly ve svých obrázcích vidět různé tvary. A také se naučily tomu, co se stane, když jednu barvu překryjí další. Dokázaly rozpoznat, jaké barvy odpovídaly jejich pocitovému rozpoložení. Také se dokázaly orientovat v tom, co to s nimi udělá, když více tlačí na tužku a kdy méně. Jak se při tom cítí.

Takto nějak by se dal popsat vůbec první krok před tím, než vznikla první mandala.

A pak přišel den, kdy jsme dostali staré vyřazené hračky. Byl mezi nimi i kaleidoskop a zrcátko pro panenky. A tyto dvě věci mi vnukly myšlenku využít zrcátko a podívat se pomocí něho na naše čmáranice. 

Postupně jsme začali pomocí zrcátka hledat souvislosti, naučili jsme se nacházet momenty, ze kterých se stanou kolečka, čtverečky, srdíčka. Děti si vybíraly takové části z čmáranice, které jim byly něčím blízké. A z těchto částí jsme následně vytvořily první mandalu. 

Zde se můžete podívat na video, ve kterém ukazuji práci se zrcátky.

Zajímá-li vás, jak jsme konečnou mandalu vytvářeli, a to bez použití kružítka a pravítka, přihlaste se ke mě na kurz

Nejen, že vás naučím vytvořit si vlastní mandalu, ale navíc vám ukážu, jak s ní dále pracovat. Tato technika v sobě skrývá neskutečné množství variant a já vám vysvětlím, jak je umět najít. 

Zde vidíte mou historicky první vytvořenou mandalu. Byl to formát A3.

A zde jeden z mých obrázků tvořených automatickou kresbou. Je to obrázek na pročištění 2. čakry, mimo jiné centra tvořivých sil.

Blanka